Κοιμήσεως της Θεοτόκου

αναρτήθηκε σε: Εκκλησίες | 0

Κάτω από την κεντρική εκκλησία του χωριού βρίσκετε η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πριν την κατασκευή της Ευαγγελίστριας η συγκεκριμένη εκκλησία ήταν η κεντρική εκκλησία του χωριού.  Οι παλαιότεροι διηγούνται ότι όταν πλέον η εκκλησία ήταν μικρή για τις ανάγκες του χωριού ο τότε ιερέας συγκέντρωσε όλους τους κατοίκους τους χωριού για να δούν τι θα κάνουν. Στην συγκέντρωση αυτή αποφασίστηκε να κατασκευάσουν μια άλλη εκκλησία μεγαλύτερη, την Ευαγγελίστρια. Για τα έξοδα της κατασκευής της συμφώνησαν εγγράφως η κάθε οικογένεια του χωριού να δίνει το 10% του εισοδήματός της μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκλησία. Η εκκλησία είναι δίκλητη ( Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Άγιο Πνεύμα) και στον περίβολό της είναι το κοιμητήριο του χωριού.